Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres tj.

LIDER Sp z o.o. 83-031 Różyny, ul.Gdańska 84 lub też e-mailowo na adres: reklamacje@lideropakowania.pl.

W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu:

(58) 322-19-89, (58) 342-42-99, 0 501-516-753

 

Druk reklamacyjny do pobrania poniżej:

reCAPTCHA demo: Simple page